Informator rekrutacyjny 2024-2025

Serdecznie witamy wszystkich kandydatów i przyszłych uczniów
Zespołu Szkół w Lubaczowie!

Jesteśmy szkołą o ugruntowanej pozycji wśród szkół ponadpodstawowych w Polsce. Od wielu lat współpracujemy z wieloma znanymi firmami, organizacjami, instytucjami i uczelniami,  aby zapewnić naszym uczniom najlepsze możliwe przygotowanie do dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Naszym celem jest, aby każdy uczeń, który zdecyduje się uczyć w naszej szkole, miał optymalny dostęp do szerokiego wyboru profili kształcenia, które najlepiej odpowiadają jego zainteresowaniom i zdolnościom.

Wszystkie informacje potrzebne do dokonania rejestracji oraz dokumenty potrzebne do złożenia aplikacji znajdziesz w naszym informatorze rekrutacyjnym.

Mamy nadzieję, że nasza szkoła będzie najlepszym miejscem do nauki dla Ciebie, jako potencjalnego ucznia Zespołu Szkół w Lubaczowie.

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacji!

Założenia ogólne

O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych po złożeniu  w odpowiednim czasie dokumentów.

Kandydaci zostaną przyjęci według kolejności uzyskanych punktów.

Uczniowie z oceną naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Zespołu Szkół.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie, wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu szkoły podstawowej.
 4. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
 5. Karta zdrowia (w zamkniętej kopercie).
 6. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową – dotyczy Szkoły Branżowej I Stopnia w klasach wielozawodowych.
 7. Chętni do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zaświadczenie musi być dostarczone najpóźniej w dniu potwierdzania woli uczęszczania.

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć ponadto:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • podanie o przyjęcie do internatu.

PROFILE KSZTAŁCENIA

oraz przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji w poszczególnych typach szkół oprócz języka polskiego i matematyki:

Liceum Ogólnokształcące  z przygotowaniem wojskowym

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: geografia, j. angielski.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, j. angielski.

Technikum Informatyczne: informatyka, język obcy.
Technikum Ekonomiczne:
geografia, język obcy.

Technikum Mechaniczne: fizyka, język obcy.

Technikum Budowlane: fizyka, język obcy.

Technikum Geodezyjne: geografia, język obcy.

Technikum Logistyczne: geografia, język obcy.

Technikum Hotelarskie: geografia, język obcy.

Szkoła Branżowa I-go stopnia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Dokumenty wymagane dla obcokrajowców

Wymagane dokumenty podczas składania podania przez obcokrajowców:

 1. Oryginał świadectwa + dodatek.
 2. Tłumaczenie uwierzytelnione:
 • świadectwa,
 • dodatku do świadectwa,
 • dokumentacji medycznej.
 • Ksero paszportu ucznia i rodzica (prawnego opiekuna).
 • Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm.
 • Podanie – wzór podania,
 • Podanie – wzór podania. – docx – wersja do edycji.

Dokumenty mają być złożone osobiście przez rodzica bądź prawnego opiekuna.W pierwszej kolejności będą przyjmowani posiadacze Karty Polaka oraz z najwyższą średnią na świadectwie.

Zaświadczenia lekarskie

Chętni do Technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę.

Terminy rekrutacji

    Rekrutacja do internatu

Skip to content