Liceum ogólnokształcące z przygotowaniem wojskowym

Naukę w OPW obejmuje szkolenie w trakcie, którego realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne, oraz obóz szkoleniowy w klasie IV. Zajęcia przeprowadzane są zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Po ukończeniu Liceum Ogólnkoształcącego z oddziałem przygotowania wojskowego, absolwenci mogą liczyć na korzyści takie jak:

  • skrócone szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
  • dodatkowe punkty przy rekrutacji starając się o przyjęcie na uczelnie wojskowe,

czy kursy obejmujące szkolenie podoficerskie i oficerskie.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

  • język obcy,
  • geografia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • geografia,
  • historia,
  • język angielski.
Skip to content