Linki

Linki, zaprzyjaźnine strony WWW

Strony dla nauczyciela:

 • MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • KO-Rzeszów – Podkarpackie Kuratorium Oświaty
 • CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • EduInfo – Informacje dla nauczycieli
 • Eduseek.pl – Portal Edukacyjny
 • Profesor.pl – Serwis edukacyjny
 • Centrum informacji – Serwis edukacyjny
 • KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – centrala, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu
 • Projekt językowy – Strona zawierająca informacje na temat działalności Projektu językowego, “Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej” w Lubaczowie.
 • Język niemiecki – Z nami zdasz maturę z niemieckiego… Strona zawiera materiały poświęcone egzaminowi maturalnemu z języka niemieckiego
 • Matematyka – Świat matematyki
 • TestPortal – Nowoczesne narzędzie do wspierania nauki
 • Szkoła fotografowania

Strony dla ucznia:

Strony o Lubaczowie:

Okolice Lubaczowa:

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe:

Szkoły podstawowe:

Szkoły wyższe:

Skip to content