Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych

język polski

język angielski

język niemiecki

matematyka

historia

wos

geografia

biologia

fizyka i chemia

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

podstawy przedsiębiorczości

informatyka i przedmioty zawodowe informatyczne

przedmioty zawodowe techniczne

przedmioty budowlane

nauczyciele zawodu

przedmioty zawodowe geodezyjne

przedmioty ekonomiczne i logistyczne

przedmioty hotelarskie

religia

nauczyciel bibliotekarz

pedagog

psycholog

wychowawcy internatu

muzyka

wychowanie do życia w rodzinie

Skip to content