Praktyczna Nauka Zawodu

Praktyczna Nauka Zawodu

Praktyczna Nauka Zawodu dla Branżowej Szkoły I Stopnia i klas wielozawodowych odbywa się u pracodawców zewnętrznych.
Lista zakładów pracy znajduje się poniżej w zakładce - Wykaz Zakładów Pracy.
Klasa Operator Obrabiarek Numerycznych zajęcia praktyczne realizuje w Warsztatach Szkolnych.
Klasy Technikum, praktyki zawodowe odbywają również w zewnętrznych zakładach pracy stosownie do realizowanego zawodu.

Rola pracodawców i szkoły

„Rola pracodawców i szkoły w systemie szkolnictwa branżowego”
spotkanie pracodawców lub przedstawicieli pracodawców młodocianych pracowników Lubaczów 27 stycznia 2023 roku.

Wykaz zakładów pracy- 2023

Wykaz zakładów pracy, w których uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają zajęcia praktyczne.

Karta informacyjna

Karta informacyjna wymaganych dokumentów młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia

&

&&&

Zaświadczenie
o ocenie z zajęć

Zaświadczenie o ocenie z zajęć praktycznych

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Klasa wielozawodowa

Szkoła Branżowa I Stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

FILMY - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przedstawiamy krótkie filmy pokazujące naszych uczniów na zajęcia praktycznych oraz praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Wkrótce filmy zostaną dodane - w trakcie montażu

Co nasi uczniowie mają do powiedzenia

Wkrótce wypowiedzi uczniów zostaną dodane - w trakcie montażu

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jack Brownn
From London, UK
Skip to content