Zasady publikowania materiałów na stronie

Zasady publikowania informacji na stronie internetowej

Zespołu Szkół im. gen J. Kustronia w Lubaczowie

Strona internetowa szkoły służy do publikacji treści związanych z uroczystościami, konkursami, ważnymi wydarzeniami
oraz z funkcjonowaniem szkoły. Strona tworzy wizerunek szkoły i jest skierowana do pracowników, uczniów, rodziców
jak i do szerokiego grona odbiorców Internetu.

Na stronie internetowej szkoły mogą być:

  • publikowane materiały stworzone przez pracowników szkoły, uczniów szkoły oraz ich rodziców. Przekazanie ich do publikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie na stronie szkoły,
  • w przypadku, gdy autorami zdjęć są pracownicy szkoły, a ich głównym tematem są uczniowie, zgodę  na publikację wizerunku podpisano podczas przyjęcia do szkoły,
  • publikowanie materiałów opracowanych przez innych autorów wymaga ich zgody. W takim przypadku należy podać informację o autorze i źródle pobrania, np. adres strony www, data pobrania, imię i nazwisko/pseudonim autora (jeśli jest podany),
  • publikowanie materiałów graficznych opracowanych przez innych autorów wymaga ich zgody. W takim przypadku należy podać informację o autorze i źródle pobrania. Można wykorzystywać materiały graficzne publikowane w internecie na stronach z darmową grafiką, publikowaną na zasadach oprogramowania darmowego – free,
  • cytowanie innych autorów zezwolone jest bez ich zgody z zaznaczeniem czyj jest cytat.

 Na stronie nie wolno:

  • rozpowszechniać informacji, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem publikującego są nieprawdziwe,
  • publikować treści będących plagiatem oraz wykorzystywać w całości bądź w części prac innych i podawać ich za własne,
  • publikować treści, które łamią dobre obyczaje i normy etyczne.

Autorzy

Skip to content