KORONAWIRUS

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA

W LUBACZOWIE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Teresa Telenkiewicz

 

 

KLASY PIERWSZEKLASY DRUGIEKLASY TRZECIE

 

 

 

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących uczniów do  świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.

Etapy planowania kariery zawodowej:

 • poznanie siebie (czynniki wewnętrzne),
 • poznanie zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne),
 • poznanie ścieżek kształcenia i tendencji na rynku pracy,
 • podejmowanie decyzji – właściwe zaplanowanie kariery, czyli określenie drogi rozwoju zawodowego.

 

Czas pracy doradcy zawodowego:

 • wtorek od godz. 900 do godz. 1100
 • czwartek od godz. 800 do godz. 1300
 • piątek od godz. 800  do godz. 1300

 Możliwy jest również inny termin spotkania indywidualnego po osobistym uzgodnieniu z doradcą.

Zapraszam

Jolanta Dral


 

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

Dnia 19 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej uczelni na rok akademicki 2018/2019.

 

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie

Dnia 17 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z przedstawicielami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie.

Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która jest efektem wnikliwych badań rynku pracy i potrzeb młodych ludzi.

 

„Moja pierwsza praca – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy”

Dnia 17 listopada 2017r. odbyły się bezpłatne szkolenia młodzieży pt. „Moja pierwsza praca – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy”, spotkanie zostało skierowane do młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. W ramach szkolenia młodzież otrzymała publikację pt. „W Pierwszej Pracy” – Podstawy wiedzy o ochronie pracy – poradnik dla uczniów, autorstwa Michała Olesiaka i Dariusza Natkaniec. Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osoby, która podejmuje zatrudnienie. Obejmuje ona zagadnienia związane z prawem pracy, wzbogacone o elementy z zakresu bezpieczeństw i higieny pracy, a także wybrane problemy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia przeprowadzone były w klasach maturalnych przez Firmę „BEZPAW” z Jarosławia wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

„Znajdź pomysł na siebie”

Dnia 19.10.2017r. odbyły się dwulekcyjne zajęcia pt. „„Znajdź pomysł na siebie”, które miały na celu zainspirować, zaintrygować i „wciągnąć” młodych ludzi w proces odważnego zmierzenia się z kluczowymi decyzjami dotyczącymi kierunku dalszej edukacji oraz wyboru zawodu.

Zajęcia przeprowadzone były w klasach maturalnych przez Pana Arkadiusza Nepelskiego przedstawiciela Stowarzyszenia EXPLORESS z Rzeszowa.

 

Salon Maturzystów

W dniu 21 września 2017 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w „Salonie Maturzystów Perspektywy 2017”, który, jak co roku odbył się na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

Nasi maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni wyższych z Rzeszowa, Krakowa, Lublina, Wrocławia i Warszawy, a w sposób szczegółowy z wybranymi wydziałami Politechniki Rzeszowskiej. Pracownicy naukowi tej uczelni zaprezentowali uczniom „od środka” Wydział Chemiczny, Zarządzania, Matematyki i Fizyki Stosowanej, Elektrotechniki i Informatyki oraz Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

 

Konkurs „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie organizuje dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat konkurs „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”.

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno – zawodowej i korzyści z tego płynących,
 • kształtowanie postaw otwartych na samorozwój i rozwój zawodowy,
 • zachęcanie młodych ludzi do planowania własnej kariery zawodowej.

Konkurs polega na opracowaniu przez uczestnika własnej, nigdzie wcześniej nie  publikowanej prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (maksymalnie 15 slajdów). Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 28 listopada 2016r.   

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do doradcy zawodowego.

 

 

Spotkanie z przedstawicielemi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Dnia 17 listopada 2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z  przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Celem spotkania było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat wyboru kierunków dalszego kształcenia.

 

Zajęcia w klasach maturalnych

W październiku i listopadzie 2016r. wśród uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno– Geodezyjnego zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu orientacji zawodowej.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Elżbietę Rozner – przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie.

Uczniowie wypełniali kwestionariusze zainteresowań zawodowych, w następnej kolejności została dokonana ich analiza. Celem zajęć było zbadanie wśród maturzystów preferencji zawodowych zgodnych z ich zainteresowaniami.

 

PRACA SEZONOWA NA WAKACJACH W POWIECIE LUBACZOWSKIM – WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pełnoletni uczniowie naszej szkoły zainteresowani znalezieniem zatrudnienia w okresie wakacyjnym proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego doradcy zawodowego – Pani Jolanty Dral w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej.

Osoby, które wypełnią kwestionariusz zostaną zarejestrowane w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP i będą informowane o zgłaszanych ofertach przez lokalnych pracodawców.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt.