Doradztwo zawodowe

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących uczniów do  świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.

Etapy planowania kariery zawodowej:

 • poznanie siebie (czynniki wewnętrzne),
 • poznanie zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne),
 • poznanie ścieżek kształcenia i tendencji na rynku pracy,
 • podejmowanie decyzji – właściwe zaplanowanie kariery, czyli określenie drogi rozwoju zawodowego.

Czas pracy doradcy zawodowego:

 • wtorek od godz. 900 do godz. 1100

 • czwartek od godz. 800 do godz. 1300
 • piątek od godz. 800  do godz. 1300

 Możliwy jest również inny termin spotkania indywidualnego po osobistym uzgodnieniu z doradcą.

Zapraszam  Jolanta Dral

  

Skip to content