Technikum hotelarskie

Technik hotelarstwa – jako technik hotelarstwa zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebne do pracy w branży
hotelarsko – turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania Gości. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania. Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek – człowiek i najważniejszym podmiotem jest “Gość”.

Obecnie nauka w Technikum Hotelarskim trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK OBCY

Absolwent kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu,

 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,

 • rezerwowania usług hotelarskich,

 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,

 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,

 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie,

 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

W zawodzie technik hotelarstwa zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

HGT.03.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06.

Realizacja usług w recepcji

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Co po technikum hotelarskim?

Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w:

 • hotelach i pensjonatach,

 • uzdrowiskach,

 • ośrodkach wypoczynkowych,

 • agroturystyce, zajazdach,

 • kwaterach prywatnych,

 • schroniskach,

 • samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content