Program “Nie zagubić talentu”

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym „Nie zagubić talentu”. Program jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

W ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” przyznawane są:
1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
2. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3. Nagrody pieniężne.

KWOTA
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400 zł wypłacane przez 10 miesięcy.
Wysokość nagrody uzależniona jest od liczby nagrodzonych.

Wnioski należy składać do dnia 15 lipca br.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

 

 

 

 

 

 

 

lub u pedagoga szkolnego.

Comments are closed.
Skip to content