Udział w ogólnopolskiej Akcji Szkoła Pamięta

     Początek listopada to dla wielu okres wspominania bliskich, których nie ma już z nami, ale również czas upamiętnienia bohaterów i ofiar wojny.

     W dniu 26 października 2022 r. grupa uczniów naszej szkoły, włączając się po raz kolejny w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”, udała się na cmentarz wojenny na Żelichówce. Uczniowie poznali związaną z nim historię, zapalili znicze oraz uporządkowali znajdujące się na nim groby, wśród których znaleźć można mogiłę żołnierzy gen. Józefa Kustronia poległych w 1939 roku. W ten sposób uczniowie oddali hołd poległym podczas wojny żołnierzom oraz uczcili ich pamięć.

     Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w ten sposób chciało zachęcić szkoły do upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Akcja odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

    Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

     Cmentarz wojenny na Żelichówce położony przy ul. Orzeszkowej, powstał na początku I wojny światowej i jest miejscem pochówku żołnierzy różnych narodowości służących w armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zmarłych w szpitalu wojskowym urządzonym w pobliskich koszarach. Na cmentarzu tym znajduje się kamienny krzyż pochodzący z XVII/XVIII w. tzw. “Turek”. Cmentarz zamknięty dla celów grzebalnych, jest największą nekropolią wojenną w tym rejonie. Znajduje się tu m.in. zbiorowa mogiła oficerów i żołnierzy gen. Józefa Kustronia, poległych w 1939 roku; mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z UPA, a także kwatera żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-44.

 

Przewodniczący SU

Jarosław Ważny

Comments are closed.
Skip to content