GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2022

     28 października w naszej szkole została zorganizowana  kolejna odsłona Gali Przedsiębiorczości

     Uroczystość odbyła się w hali sportowej szkoły, gdzie  grupa uczniów odebrała stypendia finansowe, a darczyńcy podziękowania i symboliczne pamiątki.

     Swą obecnością uroczystość uświetnił Pan Miłosz Stanisławski, współtwórca marek HOTELMANIA i SOPit 15, wykładowca w grupie uczelni VISTULA, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Leona Kuźmińskiego, który przeprowadził wykład  na temat  „Uwierz w siebie”.

     Na Gali zostały podsumowane programy stypendialne, które Zespól Szkół z powodzeniem realizuje kolejny rok.

     Pierwszy z nich to  „PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”,  którego realizacja jest możliwa dzięki darczyńcom, wielu zaangażowanym ludziom.

Stypendyści  Fundacji Świętego Mikołaja to:

 1. Jarosław Ważny kl. IV technikum ekonomiczne–stypendium ufundowane przez Komitet Pomocy Dzieciom Polskim z Montrealu z Funduszu Lisowskich- Smykowskich,
 2. Sylwia Hajdera kl. IV technikum ekonomiczne
 3. Maryna Zarosa kl. III technikum ekonomiczne
 4. Klaudia Burda kl. I technikum hotelarskie
 5. Jakub Lechociński kl. I technikum informatyczne
 6. Wojciech Maciołek kl. I technikum logistyczne
 7. Gabriela Brzyska kl. IV technikum ekonomiczne
 8. Paulina Kudyba kl. IV technikum ekonomiczne
 9. Wiktoria Wojtuch kl. III technikum ekonomiczne
 10. Jakub Charysz kl. I technikum geodezyjne
 11. Karolina Lorenc kl. IV liceum ogólnokształcące
 12. Radosław Butyński kl. III technikum ekonomiczne
 13. Maciej Szynal kl. I technikum geodezyjne
 14. Jakub Tokarz kl. IV technikum logistyczne
 15. Natalia Osztap kl. IV liceum ogólnokształcące
 16. Christian Antonini kl. II technikum ekonomiczne
 17. Julia Wawrzoszek kl. II technikum ekonomiczne
 18. Klaudia Patyk kl. II technikum logistyczne
 19. Karol Kolbuszewski k I technikum geodezyjne
 20. Aleksander Robacki kl. I technikum geodezyjne
 21. Michalina Kuźniar kl. IV technikum ekonomiczne
 22. Wojciech Sigłowy kl. I technikum informatyczne
 23. Jakub Motyka kl. III technikum informatyczne
 24. Martyna Brzyska kl. IV technikum ekonomiczne
 25. Zuzanna Hawrylak kl. I technikum ekonomiczne
 26. Hubert Ważny kl. I technikum geodezyjne

     W czasie spotkania zostały również wręczone nagrody i podziękowania przedsiębiorcom i darczyńcom, dzięki którym komisja stypendialna mogła przyznać stypendia tak dużej liczbie uczniów naszej szkoły.

     Skromne upominki  zostały wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach.

     Otrzymali je z rąk Dyrektora Szkoły Pana Andrzeja Nepelskiego:

 1. Rada Rodziców w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie- Pani Edyta Kudla Przewodnicząca Rady Rodziców
 2. Fundacja Świętego Mikołaja- Pan Dariusz Karłowicz Prezes Zarządu  oraz Pani Antonina Grządkowska – koordynator programu stypendialnego
 3. Spółdzielcza Grupa Producencka KRESY- Jan Janczura Prezes Zarządu
 4. Centrum Medyczne KORMED
 5. Pan Tomasz Hawrylak Instal Center. Usługi hydrauliczne
 6. Zarząd Powiatu Lubaczowskiego- Przewodniczący Zarządu Pan Zenon Swatek
 7. Nadleśnictwo Lubaczów- Pan Robert Banaś Nadleśniczy
 8. Pan Piotr Gryniewicz PG-net
 9. Pan Kazimierz Rymarowicz AKS „LEGIA” Oleszyce
 10. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie- Prezes Banku Spółdzielczego Pan Paweł Kapel
 11. Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie –Pani Prezes Marlena Zalewska
 12. Pani Edyta Kudla Sklep URWIS
 13. Uczniowska firma e-grosik
 14. Pan Tomasz Szczypek ST Media
 15. Komitet Pomocy Dzieciom Polskim z Montrealu z Funduszu Lisowskich- Smykowskich
 16. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach
 17. Alventa s.a – Pan Wiesław Hałucha.

 

      Uroczystość była także okazją do podsumowania kilku  innych projektów tj.:

 „OD KREATYWNOŚCI DO INNOWACYJNOŚCI-ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” o wartości 1 266,126,24 zł. Realizowany  od 01.07.2019-30.09.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Partnerem  realizowanego projektu była fabryka Maszyn Lubaczów sp.z o.o.o  z osobą Pana Krzysztofa Trofiniaka Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego.

PROJEKT „MOBILNI TERAZ- KREATYWNI W PRZYSZŁOŚCI”  w ramach programu Erasmus + 

PROJEKTINNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSA NA RYNKU PRACY W POWIECIE LUBACZOWSKIM”

PROJEKT  „WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH POWIATU LUBACZOWSKIEGO”

     Gala  stanowi uroczyste zwieńczenie programów stypendialnych realizowanych w Zespole Szkół  i jej  celem jest wyróżnienie uczniów oraz darczyńców wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój szkoły.

     Mamy nadzieje, że za rok również spotkamy się w tak znamienitym gronie i będziemy kultywować tak zacne i niezwykle ważne wydarzenie jakim jest Gala Przedsiębiorczości.

Comments are closed.
Skip to content