Rozstrzygnięcie konkursu na plakat ,,Stop paleniu papierosów”.

W dniu 15 listopada 2023 roku komisja konkursowa w składzie Dorota Czerkowska, Izabela Madej, Małgorzata Ruper i Konrad Morawski, przeprowadziła ocenę prac zgłoszonych przez uczniów naszej szkoły do konkursu pn. “Stop paleniu papierosów”. Różnorodność i forma zgłoszonych prac świadczy o wysokiej dojrzałości uczniów naszej szkoły w zakresie rozumienia szkodliwości palenia papierosów. W złożonych pracach często zderzały się ze sobą dwa światy, tj. zdrowy, optymistyczny i wolny od papierosów, a także chory, pesymistyczny, pogrążony w nałogu tytoniowym. Dominowały tu akcenty przestrzegające przed zgubnością nałogu tytoniowego, a kreatywność naszych uczniów w przestrzeganiu przed paleniem papierosów przerosła nasze oczekiwania. Ocena prac konkursowych nie była więc łatwym zadaniem!

Po wnikliwej analizie złożonych prac, a także zastosowaniu kryteriów oceny w oparciu o metodę: “Przekaz – Emocje – Użytkowość”, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace.

Trzecie miejsce w konkursie zajęła praca zgłoszona przez klasę 2Ti. Według oceny komisji konkursowej praca stanowi formę ponurego, onirycznego wyobrażenia miejsca, do którego prowadzi nałóg nikotynowy – na cmentarz. Pomnik palacza, nawiązujący do symboliki krzyża, eksponuje formę nagrobku, na który składa się dwadzieścia wypalonych paczek papierosów, będących równocześnie wyrazistym ostrzeżeniem przed paleniem papierosów. Plakat zachęca w swoim motto: “Wybierz życie, nie dym”, czytelnie sugerując szkodliwość nałogu tytoniowego. Autorzy plakatu zwrócili równocześnie uwagę na współczesne zagrożenia związane z paleniem papierosów, tj. e-papierosy, pełniących funkcję zniczy, będących requiem dla symbolicznie pogrzebanego palacza. Mroczna, przygnębiająca, a zarazem pouczająca wymowa dzieła w wykonaniu uczniów klasy 2Ti tworzy szerokie pole do refleksji i nie pozostawia w obojętności nad zgubną praktyką palenia papierosów.

Na drugim miejscu znalazła się praca zgłoszona przez uczniów klasy 5tlp. Pozorna oszczędność formy zastosowana w pracy według konwencji otwartej, rozsypanej paczki papierosów, okazuje się niezwykle umoralniającym zabiegiem. Każdy z papierosów symbolizuje szkodliwość, jaką może wyrządzić organizmowi. W kontrolowanym chaosie wyłania się zgrabna estetyka poruszanego tematu, której przyświeca hasło: “Znasz cenę, nie przepłacaj”. Każdy wypalony papieros ma swoją cenę, sugerują autorzy pracy. Dodatkową wartością dzieła jest jej interakcyjność i trójwymiarowość. Odbiorca może dotknąć każdego papierosa i poczuć na ciele truciznę dymu papierosowego, ale pod tym dotykiem, przecież ważnym narządem zmysłów, czai się śmiertelne zagrożenie. Praca stanowi więc odwołanie nie tylko do wyobraźni, ale też do zmysłów, klarowanie wpisując się w problematykę szkodliwości papierosów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca zgłoszona przez klasę 1Tbg. Nonszalancka, odważna forma dzieła, nawiązuje do problemów sięgania po papierosy w przestrzeni publicznej, takiej jak m.in. szkoły. Problem sięgania po substancje zagrażające życiu i zdrowiu, na jakie składają się papierosy, istnieje wśród nas i nie możemy pozostać wobec tego obojętni. W szkole przyjaznej dla uczniów – o czym świadczy wiodąca kolorystyka zastosowana w pracy – zdarzają się przypadki, gdy dopadają ją cienie i mroki, takie jak palenie papierosów. Postacie nakryte czernią – koledzy z ławki, zakochana para, obiecujący sportowcy, paczka kolegów – pozostaną w czerni, jeśli będą sięgać po papierosy. Dopadną ich choroby, które eksponują wybrane fragmenty plakatu. Oni wszyscy, postacie nakryte czernią, nie osiągną sukcesów w życiu, nie będą świetnymi sportowcami, ani też ich miłość nie rozkwitnie, jeśli nie wyjdą ze strefy zakazu postoju. Niezwykle życiowa, realistyczna konwencja dzieła, wydaje się mieć największą moc oddziaływania w środowisku naszej szkoły. Przestrzega, poucza, ale też daje nadzieję.

 Wyróżnienie otrzymały klasy: 1 opw, 1 Ti, 2 Te, 2 Tg, 2 Th, 2 TL, 4 Te, Internat grupa 1 i 2

 Gratulujemy zwycięzcom konkursu, a także wszystkim klasom, które złożyły prace konkursowe, zarazem wierząc, że po zapoznaniu się z pracami konkursowymi nauczymy się dostrzegać szkodliwość związaną z paleniem papierosów. Niech więc przemówi hasło zwycięskiej pracy: “Bądź rozsądny, przestań palić jeśli życie chcesz ocalić”.

 Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na drugim piętrze w budynku głównym szkoły.

WYSTAWA

Comments are closed.
Skip to content