Realizujemy marzenia uczniów

Z radością informujemy, iż Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia otrzymało dofinansowanie w kwocie 3000 zł w ramach złożonej oferty na realizację zadania  publicznego powiatu lubaczowskiego w 2023 roku pt. „Realizujemy marzenia uczniów”. Oferta uwzględnia działania związane z pomocą stypendialną dla naszych uczniów w okresie od 01.09.2023-30.11.2023 roku.

Celem zadania jest wsparcie finansowe młodzieży Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z niezamożnych rodzin, a którym sytuacja ta utrudnia rozwój pasji i zainteresowań. Stypendium ułatwi młodzieży dalszą edukację i  wyrównywanie poziomu kształcenia w porównaniu z ich rówieśnikami.

Comments are closed.
Skip to content