„Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież”- Czas na Młodzież Zespołu Szkół w Lubaczowie.

W dniu 13 września 2023 roku w siedzibie Fundacji Misji Obywatelskiej w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację inicjatywy w ramach konkursu dotacyjnego „Przystanek-Czas na Podkarpacką  Młodzież”.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie będzie realizował  projekt pod nazwą „ Śladami bohatera września139 po ziemi lubaczowskiej-generał Józef Kustroń” w okresie od 01.09.2023 do 31..0.2023 r.

Zaplanowane w projekcie zadania  to propagowanie aktywnego stylu życia  i wolnego spędzania czasu, propagowania idei patriotyzmu oraz integracja społeczności lokalnej. Dzięki zaplanowanym działaniom  młodzież samorządu uczniowskiego będzie mogła kształtować umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie oraz współpracy z lokalna społecznością.
„Inicjatywa składa się z kilku tematycznych etapów:
a) „Biegnij wytrwale jak Kustroń”- rywalizacja sportowa.

b) „Gen. Józef Kustroń w wyobraźni dzieci i młodzieży”- konkurs plastyczny.

c) „Co wiemy o gen. Józefie Kustroniu”- quiz wiedzy o bohaterze.

d ) „Na szlaku gen. Józefa Kustronia”- spotkanie z historykiem

e) „Bohater września 1939 r” – podsumowanie realizacji projektu.

Głównym zamierzeniem jest uwrażliwianie młodych ludzi i zwrócenie uwagi jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja. Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat walk września 1939 r. Pamięć o bohaterach tamtych lat, a szczególnie o naszym patronie musi być rozpowszechniana. Wierzymy też, że nasze działania dziś i w przyszłości zbiorą dobre plony, w postaci nowych osób, chcących z nami współpracować, a tym samym naśladować.

Comments are closed.
Skip to content