OPIS PROJEKTU

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w ramach programu „Erasmus+” od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. realizuje projekt: „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”.

Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, KA 102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Łączna wartość projektu wynosi 92 868 Euro.

Głównym celem  projektu jest zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego, dzięki realizacji trzytygodniowych  praktyk zawodowych  w Hiszpanii, w miejscowości Walencja.

Projekt zakłada udział 40 uczniów klas II i III technikum:  informatycznego, ekonomicznego,  logistycznego, budowlanego i mechanicznego w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach i firmach na terenie Hiszpanii. Dla młodzieży zaplanowano 2 wyjazdy – w kwietniu i wrześniu  2020 r. Przed każdym wyjazdem uczniowie wezmą udział w dodatkowym, 30 – godzinnym kursie języka angielskiego z elementami wiedzy o kulturze hiszpańskiej, kursie pedagogicznym, bhp i z autoprezentacji. Nad każdą grupą wyjeżdżających opiekę będą sprawować nauczyciele.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w branży mechanicznej, logistycznej, informatycznej, ekonomicznej i budowlanej. Dodatkowymi korzyściami dla uczniów biorących udział w wyjazdach będzie poznanie hiszpańskiej kultury i obyczajów, zwiedzanie ciekawych miejsc, oraz umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Uczestnicy projektu otrzymają dokument potwierdzający realizację praktyk – Europass Mobilność w języku polskim i angielskim oraz imienne potwierdzenia udziału w wymianie doświadczeń wystawione przez organizację przyjmującą.

Projekt „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości” to pierwsze działanie Zespołu Szkół im . gen. J. Kustronia w Lubaczowie z zakresu organizacji zagranicznych praktyk dla uczniów, które zapewnią uczniom lepszy start na rynku pracy. 

 

Wyniki rekrutacji: załącznik nr1

 

Rekrutacja uzupełniająca

W związku z rezygnacją 2 uczestników Technikum Informatycznego z udziału w Projekcie, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą wśród uczniów klas II i III Technikum Informatycznego. Zakwalifikowani uczniowie wyjadą na trzytygodniowe staże do Hiszpanii w pierwszym terminie, tj. 19.04.2020 roku. Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji uzupełniającej, z którym należy się zapoznać oraz formularz aplikacyjny, który należy wypełnić i podpisany oddać nauczycielom związanym z projektem (D. Milo, P. Radnik, K. Radnik-Sawińska) lub wychowawcom. Termin składania formularzy upływa w środę 29. 01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”

Wszystkich uczniów klas  II i III technikum: logistycznego, mechanicznego, informatycznego, ekonomicznego i budowlanego zainteresowanych udziałem w projekcie „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości” – współfinansowanym ze  środków EFS realizowanym w okresie od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. prosimy o pobranie formularza aplikacyjnego . Wypełniony formularz, podpisany i sprawdzony przez wychowawcę należy złożyć  do koordynatora projektu, Karoliny Radnik-Sawińskiej do  11.10.2019. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz aplikacyjny  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty, Erasmus+ Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości.

Do 20.10.2019r. komisja rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń. Utworzone zostaną: lista główna i rezerwowa.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, KA 102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Nazwa Projektu: Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062410

Czas trwania: 24 miesiące

Data rozpoczęcia: 1.10.2019

Data zakończenia: 30.09.2021

 

 

Aktualności

Rozmowy z koordynatorem z Hiszpanii

Na początku lutego, uczniowie wyjeżdżający na staże w kwietniu odbyli rozmowy online z panią Dominiką Jastrzębowską, przedstawicielką firmy Universal Mobility, która jest naszym partnerem w Hiszpanii. Rozmowy prowadzone były w języku angielskim i miały na celu poznanie uczniów, ich umiejętności językowych, zawodowych oraz zainteresowań. Dzięki temu kontaktowi możliwe będzie skorelowanie oczekiwań uczniów z ofertą hiszpańskich […]

Zajęcia z języka angielskiego z elementami wiedzy o Hiszpanii

W grudniu, pierwsza grupa uczestników projektu, w ramach przygotowania do wyjazdu na staże, rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego zawodowego z elementami wiedzy o kulturze Hiszpanii. Ich celem jest zaznajomienie uczestników Projektu z kulturą i obyczajami mieszkańców tego kraju, nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, a także doskonalenie słownictwa z zakresu języka angielskiego zawodowego. Zagadnienia podejmowane […]