TRZEBA MIEĆ WIELKIE SERCE ABY KSZTAŁTOWAĆ MŁODYCH LUDZI

    W dniu 13 października2023r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku to święto było wyjątkowe, ponieważ obchodzimy 250.rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

    Z tej okazji cała społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: Pani Barbara Broź – Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Panie Agnieszka Ryba i Małgorzata Kubiszyn – przedstawicielki Prezydium Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół, całe Grono Pedagogiczne oraz pracownicy niepedagogiczni.

    Tradycyjnie w tym dniu nauczyciele i pracownicy otrzymali nagrody Dyrektora szkoły. Podczas programu artystycznego mogliśmy poznać historię Komisji Edukacji Narodowej oraz jej dokonania dla oświaty. Nie zabrakło także dawki humoru w postaci pokazu ekosystemu szkoły J Na zakończenie złożyliśmy serdeczne życzenia wszystkim świętującym DEN.

Comments are closed.
Skip to content