Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, wolność stale trzeba zdobywać…

     Osiemdziesiąt cztery lata temu, 16 września 1939 roku, pod Ułazowem zginął generał Józef Kustroń. W piątek – 15 września br. społeczność szkolna Zespołu Szkół w Lubaczowie obchodziła Święto Szkoły w rocznicę śmierci Patrona. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz dziekan – Andrzej Stopyra.

    W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Marta Tabaczek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Pan Mariusz Pieróg, ks. kanonik Andrzej Stopyra i ks. Mariusz Pastuszak, Wójt Gminy Stary Dzików – Pan Tomasz Jabłoński,  Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie – Pani Beata Niedźwiecka, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach – Pani Maria Baran, Dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – Pani Małgorzata Jachyra-Mazepa, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie – Pan Marek Chmiel, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubaczowie – Pani Edyta Kudla oraz przedstawiciele Fundacji Misji Obywatelskiej: Pan Oskar Jurek – prezes, Pan   Antoni Myjak – członek zarządu i Pan Kacper Borkowski – członek zespołu.

     Po wystąpieniu Dyrektora Szkoły – Pana Andrzeja Nepelskiego, głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu. Przemówienia przybliżyły zebranym bohatera tamtych czasów, trafny wybór takiego Patrona, który pozwala kształtować u młodzieży szlachetne cechy związane z osobą generała Józefa Kustronia.

     Chwil refleksji dostarczyła zgromadzonym również część artystyczna poświęcona Patronowi naszej szkoły. Słowa wypowiadane przez młodzież na tle przejmujących podkładów muzycznych miały na celu oddanie czci bohaterowi, który swoje życie poświecił walce o wolność Ojczyzny. Śmierć generała została uczczona  minutą ciszy.

Obchody Święta Szkoły były także okazją do uroczystego przyjęcia do szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele poszczególnych zespołów złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły zapewniając o godnym reprezentowaniu szkoły, szanowaniu mienia, pracowitości i naśladowaniu generała Józefa Kustronia.

     Po zakończeniu części oficjalnej na hali sportowej, delegacje złożyły kwiaty przy obelisku w hołdzie Patronowi. W tym dniu na boisku szkolnym odbywał się również XXXIV bieg im. generała Józefa Kustronia pod nazwą „Biegnij wytrwale jak Kustroń”, realizowany w ramach projektu „Śladami bohatera września 1939 po Ziemi Lubaczowskiej – generał Józef Kustroń”. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033.

     Wrzesień 2023 roku jest dla społeczności Zespołu Szkół w Lubaczowie szczególnym miesiącem – nie tylko dlatego, że obchodzimy Święto Szkoły, ale również dlatego, iż w tym roku mija dziesięć lat naszej współpracy z Katolickim Radiem Zamość. Jest to niezwykle ważne, bowiem dzięki nagrywaniu comiesięcznych audycji z cyklu „Młodzi, o młodych, dla młodych” uczniowie  mogą doskonalić warsztat młodego dziennikarza. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w czerwcu 2015 roku otrzymaliśmy wyróżnienie: „Zespół Szkół w Lubaczowie PRZYJACIELEM KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ”. Katolickie Radio Zamość zasługuje na słowa uznania za wytrwałą pracę odpowiadającą na szerokie potrzeby społeczeństwa, w tym także młodego pokolenia.

     Chociaż minęło już osiemdziesiąt cztery lata od śmierci generała Józefa Kustronia, Patron naszej szkoły wciąż żyje w świadomości całej społeczności szkolnej. Jego autorytet kryje się w tym, że był wiarygodny, że ponad wszystko stawiał dobro Ojczyzny, że poświęcił swoje życie za jej wolność. Współczesny człowiek potrzebuje takiego przykładu…

     Pamiętajmy, iż: „Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, wolność stale trzeba zdobywać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmagania. Całym sobą płacisz za wolność”.  Niech te słowa Jana Pawła II będą dla nas drogowskazem, ale i pewnego rodzaju przestrogą. Dziękujemy zaproszonym gościom, iż przyjęli nasze zaproszenie i chcieli dzielić z nami te wyjątkowe chwile, zaś pierwszoklasistom życzymy, aby godnie potrafili naśladować swojego Patrona.

Comments are closed.
Skip to content