Projekt “Mosty Młodych”

W dniach 4-6.03.2024 r. dziesięcioosobowa delegacja uczniów z internatu Zespołu Szkół
w Lubaczowie uczestniczyła w projekcie „Mosty Młodych”. Młodzież z Polski i Ukrainy rozmawiała
o empatii, emocjach. Celem tego spotkania była integracja, nauka współpracy ponad granicami.

Pierwszego dnia zajęć Володимир Михалишин stworzył dla młodzieży przestrzeń do zapoznania się, wspólnych zajęć, gier integracyjnych i przyjemnego spędzenia czasu.

Dzień drugi to nauka o empatii, rozmowy o problemach w komunikacji ze swoimi rówieśnikami
i dorosłymi. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat osobistego bezpieczeństwa, satysfakcji, więzi z innymi i samym sobą. Jednym z punktów była również piesza wycieczka do koników polskich
i wieczorne zwiedzanie Cerkwi w Gorajcu. Podczas trwania tych spotkań odbyły się warsztaty
z naszym wychowawcą panem Jerzym Pałczyńskim.

Końcowym efektem zajęć było wykonanie z drewna zajączka wielkanocnego i jelonka z wiosennymi kwiatami w doniczce. Na pamiątkę udziału w projekcie, każdy uczestnik złożył swój podpis.

Uczniowie w podziękowaniu za wspaniałe trzy dni pobytu w Gorajcu, wręczyli gospodarzowi panu Marcinowi Piotrowskiemu i pani koordynator Darii Kuszlik prace z wypalonymi autografami, które wykonali na warsztatach.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie. 🙂

Comments are closed.
Skip to content