Ogłoszenie o naborze do projektu Erasmus+

    Rozpoczynamy nabór do projektu Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224, skierowanego do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. Projekt obejmuje udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

    Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Mobilności uczniów planowane są w następujących terminach:

Cypr: 11 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.

Turcja: 12 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.

Włochy: 11 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Planowany termin wyjazdu nauczycieli: 13-24.05.2024r.

Miejsce mobilności:

Turcja: 7 osób

Hiszpania: 5 osób

Portugalia: 6 osób

Powyższe terminy podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi (linki poniżej) i złożenie formularzy rekrutacyjnych do dnia 22.12.2023 r. do godziny 10:00 u p. Karoliny Radnik-Sawińskiej lub w sekretariacie szkolnym.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty:

Comments are closed.
Skip to content