Finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

    Finał centralny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym odbył się 19 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Stalowej Woli. 

    Olimpiada przebiegała w trzech etapach. W etapie szkolnym uczestniczyło 1 287 uczniów z 63 szkół, z 15 województw. Do drugiego etapu na szczeblu okręgowym awansowało 294 uczniów, a do finału centralnego 34, w którym brał udział również nasz uczeń Jakub Kut z nauczycielem prowadzącym mgr inż. Katarzyną Jagielską.

    Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, zaś współorganizatorami Politechniki: Krakowska, Lubelska, Śląska, Świętokrzyska i Wrocławska. Patronat honorowy sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty. Olimpiadę przygotował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli pod kierownictwem inspektora Mariana Pędlowskiego.

    Jakub Kut zdobył tytuł finalisty olimpiady. Finaliści i laureaci olimpiady są przyjmowani na studia z pominięciem procesu rekrutacji w Politechnikach: Białostocka, Bydgoska, Krakowska (laureaci otrzymują dodatkowe 400 punktów), a także Politechniki: Lubelska, Świętokrzyska, Opolska, Śląska, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Łódzka (od roku 2026/2027), oraz Częstochowska i Gdańska od roku 2027/2028.

    Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Comments are closed.
Skip to content