Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli, wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

    W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2024. W naszej szkole podjęte zostały działania propagujące bezpieczne korzystanie z internetu, wykład przeprowadziła p. st. sierż. Elżbietą Huber z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Wykład dostarczył młodzieży cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w swojej codziennej aktywności w Internecie. Dzięki Pani lepiej mogli zrozumieć, jak chronić swoje prywatne dane, unikać pułapek internetowych oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich online. Dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie w edukację na temat zagrożeń online, sposobów ochrony przed nimi, jak i konsekwencji niewłaściwego wykorzystania dostępu do światowej sieci internetowej.

 
 
Comments are closed.
Skip to content