Działania terapeutyczne realizowane w ramach programu Pomoc Psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja

W ramach Programu Pomocy Psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja Zespół Szkół otrzymał dotację w kwocie 30 000 zł na pomoc psychologiczną. Zaplanowane działanie:
 1. Dyżur psychologa w szkole od 01.04.2024r. do 20.06.2024r., który w ramach współpracy będzie prowadził: indywidualne konsultacje dla uczniów w kryzysie psychicznym oraz ich rodziców;
  • indywidualne konsultacje dla uczniów w kryzysie psychicznym oraz ich rodziców;
  • diagnozę potencjalnych możliwości ucznia;
  • analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
  • działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
  • współpracę z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych;
  • współpracę z nauczycielami i wychowawcami klas,
  • psychoedukację m. in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej u uczniów.
  • Dyżury psychologa:
  • poniedziałek: 12:00 – 17:00,
  • środa: 12:00 – 15:00,
  • piątek: 7:00 – 12:00.
 2. Dyżur psychoterapeuty 01.04.2024r. do 20.06.2024r., który w ramach współpracy będzie prowadził:
  • konsultacje o charakterze terapeutycznym dla wybranych uczniów;
  • konsultacje z rodzicami.
  • Dyżury psychoterapeuty:
  • środa: 8:00 – 10:30.
Pomocą indywidualną zostaną objęci wybrani uczniowie i ich rodzice, psychoedukacją cała społeczność szkolna poprzez zajęcia w klasach. Uczniowie i rodzice chęć spotkania ze specjalistami mogą zgłosić poprzez kontakt z pedagogami (osobiście, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie) lub przez wychowawców, w celu umówienia konkretnego terminu.
Comments are closed.
Skip to content