Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące – profil sportowy – karateNOWOŚĆ W ROKU 2022-2023

Liceum ogólnokształcące o profilu karate to nowoczesny kierunek przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniowie liceum o profilu karate zdobywają zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczną karate. Posiadając umiejętności ze sztuk walki ułatwi absolwentom liceum dostania się i kontynuowania nauki na studiach wyższych o profilu sportowym, medycznym jak i mundurowym.
Obecnie nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • BIOLOGIA
 • JĘZYK OBCY 

 

 

W ramach zajęć fakultatywnych uczniowie zapoznają się ze specyfiką profilu sportowego karate. Dodatkowym atutem jest uzyskanie dyplomów potwierdzających uzyskanie poszczególnych stopni zaawansowania w karate.

W ramach porozumienia z innymi klubami karate uczniowie uczestniczą w dodatkowych szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Uczestniczą w obozach szkoleniowych podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności.

We współpracy z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego uczestniczą w zawodach rangi okręgowej, ogólnopolskiej jak i szkoleniach międzynarodowych.

Młodzież realizuje przedmioty objęte podstawą programową kształcenia ogólnego oraz biologię i język angielski w zakresie rozszerzonym.

W klasie o profilu karate na zajęciach obowiązuje strój karateka określony regulaminem wewnętrznym.

 

 

Ponadto uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym karate szkoleni są z zakresu sztuk walki przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli. Podczas trwania nauki objęci są systemem szkoleń przez instruktorów z Polski
i zagranicy. Szkoła współpracuje z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego co umożliwia starty w zawodach okręgowych jak i w ogólnopolskich. Uczniowie będą mogli rozwijać się poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zdobywając stopnie zaawansowania w karate tradycyjnym.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

 • nowoczesna hala sportowa,
 • specjalistyczny sprzęt do zajęć karate,
 • sprzęt sportowy do zajęć ogólnorozwojowych,
 • obozy sportowe,
 • starty w zawodach ogólnopolskich.

Co po liceum o profilu karate?

 • kontynuowanie nauki na studiach o profilu sportowym,
 • kontynuowanie nauki na studiach o profilu mundurowym,
 • ułatwia podjecie nauki na studiach medycznych,
 • ułatwia podjęcie pracy w zawodzie ochroniarz,
 • kontynuowanie szkolenia karate w klubach karate tradycyjnego w całej Polsce,
 • pozwoli po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobyć tytuł instruktora karate i otworzyć swój klub.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content