Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące – profil sportowy – PIŁKA NOŻNA
NOWOŚĆ W ROKU 2023-2024

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie będzie prowadził nabór do klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu piłka nożna na rok szkolny 2023/2024.

W ramach prowadzenia klasy o profilu sportowym – piłka nożna szkoła będzie współpracowała z lokalnym klubem sportowym MKS „Pogoń-Sokół Lubaczów aspirującym do gry w IV lidze województwa podkarpackiego.

Liceum Ogólnokształcące o profilu piłki nożnej to kierunek dający możliwość podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich dla dzieci/ młodzieży  powiatu lubaczowskiego.

Celem nadrzędnym jest ukształtowanie człowieka – sportowca, posiadającego w pełni ukształtowany wysoki i wszechstronny poziom wiedzy i umiejętności.

Celem sportowym jest ukształtowanie wszechstronnie wyszkolonego zawodnika – piłkarza posiadającego bogaty zasób wiedzy i umiejętności piłkarskich, silny charakter i psychikę, pozwalające na osiąganie najwyższych wyników sportowych.

Obecnie nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • BIOLOGIA
 • JĘZYK OBCY 

 

 CEL SPORTOWY REALIZOWANY JEST POPRZEZ:

 • Rekrutację utalentowanej piłkarsko młodzieży
 • Rozwój zdolności motorycznych i umiejętności piłkarskich
 • Trening mentalny
 • Indywidualizację obciążeń treningowych
 • Położenie akcentu na rozwój mocnych i eliminację słabych stron zawodnika
 • Przygotowanie teoretyczne zawodnika zakresie współczesnych systemów i stylów gry
 • Łączenie edukacji szkolnej ze szkoleniem piłkarskim
 • Wychowywanie piłkarzy w duchu sportowej rywalizacji, kultury osobistej oraz wewnętrznej samokontroli

 

Uczniowie – zawodnicy naszej szkoły korzystają z rozszerzonego programu w-f ukierunkowanego na zdobywanie umiejętności piłkarskich.

Szkolenie w Liceum Ogólnokształcącym o profilu sportowym piłka nożna realizowane jest zgodnie z zasadami i wymogami PZPN i obejmuje 10 godzin (3 godziny wychowania fizycznego + 6 godzin zajęć specjalistycznych z piłki nożnej)

KLASA I – II

 • Akcent treningowy położony na nauczanie i doskonalenie gry indywidulanej i działań grupowych, że szczególnym naciskiem na skuteczność indywidualną. Jednocześnie rozwijane są dyspozycje wysiłkowe i ruchowe.
 • Akcent położony na działania grupowe i zespołowe

KLASA III – IV

 • Akcent położony na działania grupowe i zespołowe.
 • Taktyka i strategia gry
 • System gry 1-4-3-3 , 1-4-4-2, 1-3-5-2,

Wszystkie klasy mają w tygodniu zajęcia : indywidualne i zespołowe oraz przygotowanie teoretyczne.

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

 • nowoczesna hala sportowa,
 • współpraca z klubem piłkarskim MKS „Pogoń – Sokół” Lubaczów aspirującym do gry w IV lidze,
 • profesjonalne treningi piłkarskie,
 • udział w obozach sportowych,
 • możliwość gry w Lidze Podkarpackiej,
 • udział w turniejach piłkarskich,
 • wykwalifikowana kadra trenerska,
 • zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole,
 • utrzymanie przynależności klubowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą w znacznym stopniu poprawić własne umiejętności gry w piłkę nożną.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content