Zarządzenie dyrektora – nauczanie zdalne

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021

dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie z dnia 16.12.202 Ir. w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 14 grudnia 2021 r. poz. 2301) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

31.12.2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 poz. 1604) zarządzam, co następuje:

 §1

Wprowadzam z dniem 20.12.2021 r. do dnia 22.12.2021 r., nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Comments are closed.
Skip to content