ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

     W piątek 28 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, cała społeczność szkolna, rodzice maturzystów oraz zaproszeni goście: p. Marta Tabaczek – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz p. Monika Szwed – Z-ca Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców. Akademia poprzedzona była mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym Św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie w intencji tegorocznych abiturientów.

    Do maturzystów swoje słowa skierowali: Dyrektor Szkoły p. Andrzej Nepelski oraz zaproszeni goście. Pan Dyrektor zwracając się do tegorocznych maturzystów podziękował im za godne reprezentowanie Zespołu Szkół podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Zaznaczył, iż wartości zdobyte podczas edukacji w szkole średniej na pewno będą przydatne absolwentom w dorosłym życiu. Przewodnicząca Rady Powiatu życzyła  tegorocznym maturzystom wielu sukcesów w dorosłym życiu oraz zdania egzaminów maturalnych, będących przepustką do realizacji ich marzeń. Odczytała również list Starosty Powiatu Lubaczowskiego p. Zenona Swatka skierowany do uczniów kończących szkołę. W imieniu Szkolnej Rady Rodziców głos zabrała p. Monika Szwed. Swoje słowa wdzięczności skierowała w stronę dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły za włożony trud w edukację i wychowanie uczniów. Maturzystom życzyła pomyślności na egzaminie maturalnym i sukcesów w dalszym dorosłym życiu.

     Głos zabrali również  uczniowie klas młodszych Aleksandra Żak i Jakub Walczak, którzy życzyli maturzystom, aby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole stały się solidną podstawą do dalszych osiągnięć.  Amelia Tabaczek i Jarosław Ważny zabrali głos w imieniu tegorocznych abiturientów.  Słowa podziękowań skierowali do dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za poświęcony czas, zaangażowanie i wszelką okazaną pomoc i wsparcie. Wyrazem wdzięczności dla wszystkich wymienionych osób były złożone na ręce dyrekcji kwiaty.

     Ważnym elementem programu uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły, który z honorami przyjęli przedstawiciele młodszych klas.

     Szczególnie ważnym momentem akademii było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i nagród dla tych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz godnie reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach oraz na arenach sportowych.

     Po odebraniu świadectw, nagród i dyplomów przyszedł czas na sentymentalna podróż, w którą uczniowie kończący szkołę zostali zaproszeni w trakcie prezentacji zdjęć z okresu czterech lat nauki w Zespole Szkół im. gen J. Kustronia w Lubaczowie. Wyświetlony został również film nagrany przez uczniów klas czwartych po szkole podstawowej, w którym maturzyści dzielą się swoimi refleksjami z czasu spędzonego w szkole.

     Podsumowaniem uroczystości było wręczenie absolwentom pamiątkowych upominków wraz z życzeniami powodzenia na egzaminie maturalnym, właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

     Uroczystość prowadzili uczniowie klasy IV tep: Aleksandra Winiarz i Kacper Pilip. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowała Aleksandra Pachla, a w nostalgiczny nastrój maturzystów wprowadziła Patrycja Skiba wykonując utwór „Nic dwa razy się nie zdarza”.

     To była uroczystość pełna emocji – obok radości, śmiechu pojawiły się również łzy wzruszenia. Zapewne na długo pozostanie w pamięci naszych abiturientów.

Comments are closed.
Skip to content