Wyjazd maturzystów na Targi Edukacyjne i Targi Pracy.

21 lutego uczniowie klas piątych uczestniczyli w XVIII Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon oraz XVIII Europejskich Targach Pracy.

    W ramach wyjazdu tegoroczni maturzyści mieli możliwość poznania oferty edukacyjnej uczelni i szkół policealnych nie tylko z regionu, ale także z polski i zagranicy. W trakcie rozmów z przedstawicielami poszczególnych szkół i uczelni mogli oni uzyskać dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki, porozmawiać ze studentami o korzyściach studiowania na danej uczelni czy poznać możliwości jakie w przyszłości stwarza wybór danego kierunku studiów. Osoby chcące pracować w służbach mundurowych poznały proces rekrutacji do policji i wojska. Dodatkową ofertą przygotowaną dla zwiedzających targi była możliwość uczestniczenia ciekawych warsztatach „Lekcje inne niż zwykle” prowadzonych przez przedstawicieli uczelni wyższych.

    Doradcy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie pomagali wszystkim niezdecydowanym osobom w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, określeniu kierunku kształcenia i wyborze uczelni.

    Równolegle z targami edukacyjnymi odbywały się Europejskie Targi Pracy, w ramach których niemal 40-tu wystawców prezentowało swoje oferty pracy, m.in. z branży przemysłowej, lotniczej, motoryzacyjnej, finansowej i usługowej. Odwiedzający targi uczniowie mogli uzyskać informacje o stanowiskach pracy, na które firmy prowadzą rekrutację oraz o stawianych kandydatom wymaganiach czy oferowanym korzyściom.

    Uzyskane w trakcie tego wyjazdu informacje na pewno pomogą maturzystom przy podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Comments are closed.
Skip to content