Wiwat Konstytucja!

W 2022 roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą uznaje się za pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję. Dokument formalnie nazwany „Ustawą Rządową z dnia 3 maja 1791 roku” stał się trwałym i wielkim osiągnięciem narodu, a zarazem jednym z fundamentów w dziejach konstytucjonalizmu.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w trakcie obrad Sejmu Wielkiego w czasach, gdy Rzeczypospolita Obojga Narodów chyliła się ku upadkowi. Postanowienia dokumentu sformułowane w duchu nowoczesnych idei oświeceniowych stanowiły odważną próbę reformy kraju i ratowania jego trwałości wobec terytorialnych aspiracji europejskich mocarstw. To doniosła, spisana i utrwalona odpowiedź narodu w obronie swojej tożsamości, wolności i suwerenności.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w upamiętnienie Konstytucji 3 maja przygotowując okolicznościowy film pt. „Konstytucja 3 maja, ad aeternam memoriam 1791 – 2022”. W ramach filmu uczniowie odczytali oryginalne fragmenty artykułów zapisanych w ustawie zasadniczej, a także wytłumaczyli sens i podkreślili rangę dokumentu. Dodatkowo w murach naszej wystawiono historyczne odwzorowanie kart dokumentu, stanowiące ilustracyjną formę burzliwych czasów jego uchwalenia. 

Pełni więc szacunku do konstytucyjnego dzieła naszych przodków wołamy dziś: Wiwat Konstytucja!

Konrad Morawski

Comments are closed.
Skip to content