WIOSENNE WARSZTATY Z TWORZENIA OZDÓB OGRODOWYCH

W internacie Zespołu Szkół w Lubaczowie odbyły się wiosenne warsztaty z tworzenia ozdób ogrodowych z drewna. Uczestnikami byli wychowankowie internatu, którzy z dużym entuzjazmem przystąpili do zajęć.

Głównym celem zajęć było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w posługiwaniu się różnym sprzętem stolarskim oraz technikami obróbki drewna. Uczniowie mieli okazję nauczyć się, jak w kreatywny sposób wykorzystać dostępne materiały do tworzenia dekoracji ogrodowych.

Warsztaty zostały podzielone na kilka etapów, w których każdy skupiał się na innym aspekcie pracy z drewnem.

Na początku warsztatów omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziami stolarskimi. Uczestnicy poznali różne rodzaje sprzętu, w tym wkrętarki, wiertarki, piły łańcuchowe oraz narzędzia ręczne.

Wychowankowie nauczyli się łączyć gałęzie i pnie brzozowe za pomocą wkrętów. Prowadzący warsztaty zademonstrował, jak prawidłowo wiercić otwory oraz wkręcać wkręty przy użyciu wkrętarki. Każdy z uczestników miał okazję samodzielnie wykonać kilka łączeń.

Kolejnym etapem było cięcie drewna za pomocą piły łańcuchowej. Uczniowie, pod okiem wychowawcy internatu, ćwiczyli precyzyjne przecinanie pni i gałęzi, co pozwoliło im na tworzenie podstawowych elementów do swoich projektów.

    W ostatniej części warsztatów uczestnicy mogli wykorzystać nabyte umiejętności do tworzenia różnorodnych ozdób ogrodowych. Wśród wykonywanych prac znalazły się postacie, wozy, zwierzęta, kwietniki oraz jelenie. Każdy
z uczestników miał swobodę w projektowaniu i realizacji własnych pomysłów, co sprzyjało rozwijaniu kreatywności
i zdolności manualnych.

Warsztaty zakończyły się sukcesem, a ich uczestnicy nabyli cenne umiejętności, które mogą być przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Dzieła wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane w ogrodzie internatu, wzbudzając podziw zarówno wśród wychowanków, jak i kadry pedagogicznej.

Wiosenne warsztaty z tworzenia ozdób ogrodowych z drewna były doskonałą okazją do nauki poprzez zabawę
i praktyczne działanie. Uczestnicy nie tylko zdobyli nowe umiejętności, ale również mogli wyrazić swoją kreatywność i spędzić czas w twórczy i produktywny sposób. Warsztaty te z pewnością pozostaną w pamięci wychowanków jako cenne doświadczenie i inspiracja do dalszej pracy z drewnem.

Comments are closed.
Skip to content