WIERSZ NA… POWITANIE WIOSNY

21 marca corocznie obchodzimy Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO jesienią 1999 roku.  Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej po…tomik poezji. Oto nasze poetyckie propozycje:

Wisława Szymborska – Nic dwa razy

Najpełniejszy obraz dorobku poetyckiego Laureatki Literackiej Nagrody Nobla 1996 – Wisławy Szymborskiej. Ta poezja powściągliwości uczuć, przewrotnego humoru, filozoficznej głębi oraz przenikliwego namysłu nad tym, kim jest człowiek, doczekała się tak wielu komentarzy naukowych i krytycznych, że wypełniłyby one dużą bibliotekę. Po wiersze Noblistki chętnie sięgają miłośnicy poezji, w szkolnej oraz uniwersyteckiej edukacji nie sposób pominąć nazwiska Szymborskiej, a jej wiersze inspirują muzyków, plastyków, filmowców.

 

Czesław Miłosz – Poezje wybrane

Dokonany przez samego autora i opatrzony przez niego posłowiem, wybór liryki, pozwala prześledzić ewolucję twórczą poety. Przede wszystkim jednak daje możliwość podziwiania wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem nie obdarzył literatury polskiej nikt poza Miłoszem: to wiersze religijne obok utworów przesyconych zmysłowością
i opiewających urodę świata, ocalane od zapomnienia portrety ludzi obok traktatów poetyckich i teologicznych, piosenki i elegijne medytacje obok haiku i zapisów olśnień.

 

 Bolesław Leśmian – Zwiedzam wszechświat

Wybór najpiękniejszych wierszy Bolesława Leśmiana – poety wybitnego i oryginalnego, choć niedocenionego za życia. Refleksyjna, nastrojowa, a zarazem pełna fantastycznych zdarzeń poezja Leśmiana zachwyca muzycznością rytmu i specyficznym, tajemniczym językiem, łącząc tradycje baroku, romantyzmu i symbolizmu. Opisując wszechświat metafizyki i miłości, mówi o tym, co nas otacza, i próbuje zgłębić ludzką naturę.

 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Być kwiatem?…

Wybór najpiękniejszych wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Niezwykle popularna dzięki lirykom miłosnym (jej specjalnością były miniatury z nieoczekiwaną puentą), poetka pisała teżo przemijaniu i odchodzeniu, a także o… braterskim stosunku do przyrody, co wynikało z jej zainteresowań magią, spirytyzmem i kulturą Wschodu.

 

Konstanty Ildefons Gałczyński – Wiersze na polskich obłokach

Najpiękniejsze wiersze, słynne scenki z kabaretu „Zielona Gęś” i nie mniej popularne „Listy z fiołkiem”, pisane po wojnie do „Przekroju”, wypełniają ten tom poezji i drobnej prozy przedwcześnie zmarłego geniusza. Jest śmiesznie, że boki zrywać, ale i lirycznie, do namysłu. Kunsztownym, rytmicznym frazom towarzyszą „bezużyteczne światłobzdrynie” .

 

Jan Twardowski – Pogodne spojrzenie

Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć, kiedy pada deszcz. Uśmiech jest zawsze do ludzi. Mówimy: obdarzamy kogoś uśmiechem, rozdajemy uśmiechy, rozpływamy się w uśmiechach, to znaczy zapominamy o sobie. W uśmiechu jest coś dziecięcego. Najpierw starzeją się uszy, nosy. Rozpaczliwie starzeją się szyje, ale w uśmiechu zostaje dziecięctwo, coś bezpośredniego, świeżego. Uśmiech jest najprawdziwszy, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy. Jednakże śmiechu nie można krzywdzić. Śmiech jest wybuchem radości, jest klapą bezpieczeństwa, uratowaniem się od przygnębienia. (J. Twardowski)

 

Halina Poświatowska – Wszystkie wiersze

Legendarna poetka i jej wszystkie utwory.

Najpełniejszy zbiór wierszy Haliny Poświatowskiej w jednym tomie daje wyjątkową okazję do obcowania z całością lirycznej twórczości poetki. Przedwcześnie zmarła autorka kilkuset wierszy, jest – obok Wisławy Szymborskiej – najchętniej czytaną polską poetką. Krańcowo niesentymentalna, a nawet nieromantyczna, wprowadza do poezji polskiej nowy element – motyw ciała uświęconego w misterium miłości i umierania.

 

Krzysztof Kamil Baczyński – Liryki najpiękniejsze

„Żołnierz, poeta, czasu kurz” uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich mistrzów słowa, przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Cechował go wybitny zmysł obserwacji, niezwykła wrażliwość, a także niespotykana uniwersalność. Także współcześnie wielu zachwyca się subtelnym pięknem jego poezji oraz spostrzeżeniami na temat życia, świata
i miłości. W niniejszym zbiorze poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajdują się zarówno liryczne pejzaże, jak i subtelne erotyki pisane do żony oraz inne utwory ukazujące bolesny obraz tamtych wojennych dni.

 

Leopold Staff – Poezje

Obszerny wybór twórczości poetyckiej jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Obejmuje najważniejsze i najbardziej znane utwory, począwszy od pierwszego, zanurzonego jeszcze w poetyce Młodej Polski tomiku Sny o potędze, aż do ostatnich zbiorów opublikowanych już po II wojnie światowej, Wiklina i Dziewięć muz.

 

Zbigniew Herbert – 89 wierszy

Ostatni, osobisty wybór u wierszy Zbigniewa Herberta, który można odczytywać jako jego testament poetycki. Zbigniew Herbert ułożył je nie chronologicznie, jak poprzednio, lecz tematycznie, według sobie tylko znanej zasady i podzielił na pięć części oznaczonych rzymskimi cyframi. Co łączy zamieszczone w tej samej części wiersze pochodzące z różnych zbiorów – oto pytanie dla krytyka, dla miłośnika poezji Herberta, dla każdego, kto sięgnie po tę książkę. Tak więc „89 wierszy” to nie tylko wybór poezji jednego z najświetniejszych poetów współczesnych, ale także – przede wszystkim! – dokonana przez tego twórcę fascynująca autointerpretacja własnego dorobku.

Comments are closed.
Skip to content