Warsztaty rzeźbiarskie

14 lutego 2023 r. wychowankowie internatu uczestniczyli w zajęciach z rzeźbiarstwa. Młodzież została wprowadzona w tajniki powstawania rzeźbionego obrazu. Ważna informacją dla nich był fakt, że drzewo lipowe jest najlepszym materiałem rzeźbiarskim. Praca zaczynała się od odbicia i odrysowania projektu na desce przez kalkę (stare ksero). Dalej prowadzący pokazał dłuta niezbędne do obróbki drewna. Chętni mieli możliwość spróbowania rzemiosła.

Głównym celem warsztatów było stworzenie możliwości mieszkańcom internatu do bezpośredniej obserwacji powstawania rzeźby, aktywnego uczestnictwa w zajęciach z rzeźbiarzem oraz propagowania działań na rzecz kultywowania tradycji rękodzielnictwa.

Wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II był motywem przewodnim wykonania danego obrazu wraz z cytatem.

Obraz zawiśnie w internacie.

 
 
Comments are closed.
Skip to content