Uczciliśmy pamięć o Armii Krajowej

Osiemdziesiąt lat temu, w dniu 14 lutego 1942 roku, przekształceniu uległ Związek Walki Zbrojnej, któremu na mocy rozkazu Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego nadano nazwę Armia Krajowa.

Rozkaz l.2926 wydany 3 września 1941 roku dotarł do okupowanej Polski właśnie w połowie lutego 1942 roku, co dziś uznaje się za datę powołania Armii Krajowej. Według historyków z Instytutu Pamięci Narodowej: „Przemianowanie ZWZ na Armię Krajową miało dobitnie pokazać, że w Polsce cały czas toczy się walka […] Armia Krajowa była armią, która toczy bez ustanku walkę z okupantem i jako taka jest bardzo istotnym wkładem w działania zbrojne koalicji antyhitlerowskiej”. Żołnierze Armii Krajowej odznaczyli się m.in. przeprowadzeniem skutecznego zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę, czy organizacją Akcji “Burza” oraz Powstania Warszawskiego.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody osiemdziesięciolecia powołania Armii Krajowej. Uczennice Patrycja Skiba i Aleksandra Pachla dokonały odwzorowania struktury Polskiego Państwa Podziemnego w formie pracy plastycznej wykonanej na płótnie, a także przygotowały album upamiętniający bohaterów i działania Armii Krajowej. Ponadto uczennice Gabriela Brzyska, Martyna Brzyska, Natalia Skiba, Karolina Ważna i Aleksandra Winiarz przygotowały prace historyczno-plastyczne stanowiące różne formy upamiętnień działalności Armii Krajowej.

Uczennicom w pracach nad upamiętnieniem osiemdziesiątej rocznicy powołania Armii Krajowej towarzyszyły słowa wypowiedziane przez generała Władysława Sikorskiego: „My, Polacy, rozumiemy wojnę nie jak symbol, lecz jako prawdziwą walkę”. Ładunek emocji i znaczeń zawartych w wykonanych pracach stanowi godne upamiętnienie ofiarności żołnierzy Armii Krajowej, a zarazem możliwość pogłębienia i utrwalenia wiedzy wokół pamięć zbiorowej Polaków na temat polskich bohaterów II wojny światowej.

Ze wszystkimi pracami będzie można zapoznać się po zakończeniu ferii zimowych – zostaną one wystawione w murach szkoły.

Comments are closed.
Skip to content