Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2021/2022 – uczniów ubezpiecza InterRisk

Polisa dla LO, Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  Seria EDU-A/P numer 092887

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)

Wypadek należy zgłosić do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub specjalisty ds. BHP poprzez wypełnienie ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA, WYJAŚNIENIA POSZKODOWANEGO UCZNIA W WYPADKU oraz  WYJAŚNIENIA ŚWIADKA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA – druki dostępne poniżej.

Postępowanie w przypadku zdarzenia poza terenem szkoły

(nie ma obowiązku rejestracji wypadku przez szkołę)

Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku należy postępować wg poniżej zamieszczonego rysunku:

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

Skip to content