Technik informatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczną przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności do płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych
oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

Obecnie nauka w Technikum Informatycznym trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

INFORMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI
inf1

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • projektowania stron i aplikacji internetowych (HTML, CSS, CMS),

 • programowania (C++, PHP, JavaScript),

 • projektowania oraz zarządzania bazami danych (Access, MySQL, Oracle),

 • grafiki komputerowej (Gimp, Photoshop, Corel Draw),

 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Windows Server, Linux Server),

 • projektowania lokalnych sieci komputerowych

 

W technikum informatycznym poznasz podstawowy
zasób środków językowych umożliwiających realizację
zadań zawodowych – nauka języka angielskiego w informatyce. Technologie, wokół których obecnie obraca się większość projektów IT, także rozwijane są globalnie. A zatem dokumentacja, źródła czy tutoriale będą dostępne przede wszystkim w języku angielskim. Znając język angielski masz niemal nieograniczone możliwości, aby doprowadzić do perfekcji znajomość pierwszego języka programowania, a także aby
w szybkim czasie uczyć się nowych języków czy frameworków.

W zawodzie technik informatyk zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych.

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
w
zakresie w.w kwalifikacji:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

 • administrowania systemami operacyjnymi;

 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

 • tworzenia i administrowania stronami WWW;

 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • programowania aplikacji internetowych;

 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Do wykonywania wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Nasza szkoła dysponuje siedmioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, w tym jedną pracownią działającą w ramach
Lokalnej Akademii Cisco, gdzie uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę ucząc się na sprzęcie firmy CISCO.
Druga pracownia działa w ramach systemu ECDL, który daje możliwość zdobycia
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Pozostałe pracownie są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zawodowych przedmiotów informatycznych
i informatyki.

Ponadto uczniowie mają dostęp do wielu narzędzi programowych takich jak:

 • system Azure (wcześniej – DreamSpark) – uprawniający wszystkich uczniów do instalacji dowolnego systemu operacyjnego firmy Microsoft.

 • wszystkie narzędzia programowe firmy Oracle w ramach działającej Akademii Oracle.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie naszego technikum mogą poszerzać swoją wiedzę a także zdobyć dodatkowe certyfikaty
i szkolenia uznawane na całym świecie w ramach działającej Lokalnej Akademii Cisco, Akademii Oracle oraz pracowni ECDL.

Co po technikum informatycznym?

Program nauczania technikum Informatycznego daje solidne podstawy do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach jak i do zatrudnienia w branży IT. Technikum Informatyczne zapewnia zdobycie zawodu, który od wielu lat notuje znaczące wzrosty w zatrudnieniu i wynagrodzeń oraz jest doskonałą inwestycją we własną przyszłość. Umiejętności programowania w językach wysokiego poziomu dają możliwość znalezienia pracy w wielu renomowanych firmach informatycznych. Technik informatyk może być wolnym strzelcem, realizującym dorywcze zlecenia, ale może również mieć stałą posadę i pracować na odległość w godzinach i miejscach, które sam wybierze.
Często absolwenci technikum informatycznego zakładają firmy świadczące usługi z branży IT. 

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie