Rusza nabór wniosków o Stypendia Św. Mikołaja w roku szkolnym 2023/24

Drodzy Uczniowie! Już dziś możecie złożyć wniosek o stypendium.
Macie na to czas do 29 września 2023 roku. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę!

Nabór wniosków odbywa się przez portal stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly-w-programie/profil/zespol-szkol-im-gen-j-kustronia-w-lubaczowie-24354.

We wniosku pochwalcie się osiągnięciami z poprzedniego roku szkolnego (konkursy, olimpiady, turnieje sportowe itp.), opiszcie na czym polega Wasze zaangażowanie społeczne i przedstawcie w jakim celu potrzebujecie stypendium i jak planujecie je wykorzystać.

Dodatkowo:

Poproście o opinię wychowawcę, trenera, bądź nauczyciela kierunkowego. Nie zapomnijcie, że opinia powinna zawierać informację o średniej ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego. W przypadku uczniów klas pierwszych opinię wystawia wychowawca szkoły podstawowej.

Do wniosku należy też dołączyć oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto na osobę w rodzinie (wzór oświadczenia pobierzecie tutaj: file:///C:/Users/koordynator/Downloads/Zal.3._Oswiadczenie_dochodowe-1.pdf

Do wniosku dołącz również zaświadczenia, certyfikaty, podziękowania, dyplomy itp.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM?TO ŁATWE. https://stypendia.mikolaj.org.pl/assets/FileRepositories/33/broszura_rekrutacja-do-stypendium.pdf

Komplet dokumentów i podpisany wniosek w wersji papierowej dodatkowo należy złożyć do dnia 29 września 2023 roku godz. 15:00 do koordynatora programu stypendialnego Anny Śliwa- budynek C warsztaty szkolne, pok. 5.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja  w kwocie 2000 zł ( rocznie)uczniowie muszą spełnić kryteria formalne i merytoryczne:

kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej.

kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Dokumenty:

Broszura – Stypendium Św. Mikolaja

Comments are closed.
Skip to content