Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

     Po wakacjach przyszła pora na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024. Czwartego września uczniowie naszej szkoły, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, spotkali się na rozpoczęciu roku szkolnego. 

     Podczas inauguracji roku szkolnego Pan Dyrektor Andrzej Nepelski powitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Szczególne słowa skierował do najmłodszych rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz tegorocznych maturzystów. Wszystkim życzył wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

     Szczególnymi gośćmi podczas dzisiejszej uroczystości byli przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu – Pan Kapitan Wojska Polskiego Szczepana Wańko oraz przedstawiciel dowódcy III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – Pan Porucznik Ireneusz Irzyk, dowódca 3. kompanii lubaczowskiej, którzy odczytaniem listu od Ministra Obrony Narodowej zainaugurowali pierwszy dzień nauki nowego oddziału liceum ogólnokształcącego w naszej szkole – pierwszego oddziału przygotowania wojskowego.
     Swoją obecnością i życzeniami zaszczycił nas również Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Pan Zenon Swatek.

     Podczas uroczystości miało miejsce podpisanie umów dotyczących współpracy naszej szkoły z firmami zewnętrznymi. Współpraca z firmą BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. w Rzeszowie, którą reprezentował Naczelny Inżynier ds. Technicznych i Produkcji – Pan Artur Żurek, będzie dotyczyć objęcia patronatu przez firmę uczniów kl. I i II o profilu technik budownictwa. Patronat będzie dotyczył przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu zgodnego z profilem, wizyty na budowie realizowanej przez firmę, udziału w programie praktyk i płatnych staży organizowanych przez firmę.

     Współpraca z Zakładem Laminatów Poliestrowych w Starym Siole, który reprezentował jego prezes – Pan Janusz Baran, będzie dotyczyć organizowania praktyk zawodowych lub staży zawodowych dla uczniów technikum logistycznego i technikum mechanicznego oraz staży zawodowych dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Dodatkowo firma dołączyła do programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.

     Pierwsze powakacyjne spotkania odbyły się w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczniowie wypoczęci, pełni wrażeń i nowych sił czekali na swoich kolegów i nauczycieli. Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że wszyscy im sprostamy.

Comments are closed.
Skip to content