Rekrutacja na kurs operatora wózka widłowego

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół bez względu na kierunek kształcenia do udziału w rekrutacji na  kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli i egzaminem UDT.

Koszt kursu wynosi 750 zł, ( kwota zawiera opłatę za egzamin UDT). Liczba godzin wynosi 40 godzin (teoria i praktyka). Uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.10.2023 rok

Miejsce składania zgłoszeń: Anna Śliwa, budynek C, pok. Nr. 5

Organizacja kursu będzie możliwa przy zebraniu co najmniej 20 uczniów, którzy w roku 2023r będą mieć ukończony 18-sty rok życia). Kursy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych lub soboty. Kurs będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną. Płatność za kurs w pierwszym dniu jego rozpoczęcia.

Comments are closed.
Skip to content