REKRUTACJA DLA UCZNIÓW NA KURSY ZAWODOWE

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół bez względu na kierunek kształcenia do udziału w rekrutacji na poniższe płatne kursy zawodowe:  

  1. Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli i egzaminem UDT– koszt 750 zł, 40 h ( kwota zawiera opłatę za egzamin UDT). Uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  2. Kurs spawania metoda MAG 135– koszt 1800 zł, 110 h ( kwota zawiera opłatę za egzamin). Uczeń otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz książeczkę spawacza oraz świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  3. Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.12.2022 rok
  4. Miejsce składania zgłoszeń: Anna Śliwa, budynek C, pok. Nr. 5

Organizacja kursów będzie możliwa przy zebraniu co najmniej 10 uczniów na każdy kurs. Kursy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych. W dniu rozpoczęcia kursu każdy uczeń/uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).Kursy będą prowadzone przez firmę zewnętrzną. Płatność za kurs w pierwszym dniu jego rozpoczęcia.

Comments are closed.
Skip to content