Refleksje i wspomnienia

    W piątek, 26 kwietnia, pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Pożegnanie maturzystów rozpoczęła msza święta w lubaczowskiej Konkatedrze. Następnie młodzież udała się do szkoły, by uczestniczyć w uroczystym apelu, w czasie którego nastąpiło przekazanie sztandaru, a wyróżniający się abiturienci otrzymali świadectwa i nagrody.

    Uroczystość uświetnili swą obecnością: Pani Barbara Broź – Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Pani Edyta Błakita Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Agnieszka Ryba – przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców.

    ,,Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze”- ta myśl filozofa Jeana Paula Sartre’a  była mottem spotkania. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor Andrzej Nepelski podkreślił, jak ważne jest uczestniczenie w życiu i dążenie do tego, by świat stawał się lepszy. To nowe i ważne  zadanie dla tych, którzy kończą szkołę. Powinno im również przyświecać motto Wergiliusza „Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”.

    Zaproszeni goście, Pani Barbara Broź  w imieniu swoim jak i Pana Starosty Zenona Swatka, życzyła maturzystom zdania matury oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i aby jakiekolwiek niepowodzenia przekuwali w dobro. Pani Edyta Błakita  podziękowała za wieloletnią współpracę z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami a maturzystom połamania piór na maturze.

    Część artystyczna, przygotowana przez młodszych kolegów, była okazją do wspomnień, którym towarzyszyły  zarówno wzruszenia, jak i radość.

    Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach i pomyślności w życiu.

    Bądźcie dobrymi ludźmi!

Comments are closed.
Skip to content