Realizujemy marzenia uczniów – dofinansowanie

Z radością informujemy, iż Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia otrzymało dofinansowanie w kwocie 3000 zł na stypendia dla uczniów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych powiatu lubaczowskiego w 2022 roku pt. „Realizujemy marzenia uczniów”.

Celem zadania jest wspieranie młodzieży Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z niezamożnych rodzin, a którym sytuacja ta utrudnia rozwój pasji i zainteresowań.Stypendium ułatwi młodzieży dalszą edukację i  wyrównywanie poziomu kształcenia w porównaniu z ich rówieśnikami.

Comments are closed.
Skip to content