PROMUJEMY POSTAWĘ ANTYTYTONIOWĄ

Wychowankowie internatu Zespołu Szkół wzięli udział w wojewódzkim konkursie na plakat z hasłem antytytoniowym.

Głównym celem jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antytytoniowym
promującym zdrowy styl życia oraz środowisko wolne od dymu tytoniowego.
Konkurs został skierowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia
tytoniu w aspekcie:

  • obowiązującego prawa (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
    i wyrobów tytoniowych);
  • propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego;
  • norm i obyczajów środowiska;
  • uzależnienia od używania papierosów i e-papierosów;
  • kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów;
  • wpływu używania papierosów i e – papierosów na zdrowie;
  • szkodliwości biernego palenia.

Pomimo tego, że nie było nam dane stanąć na podium, jesteśmy dumni z efektów prac naszych wychowanków.

Dziękujemy młodzieży za pomysłowość, cierpliwość i poświęcony czas.

Comments are closed.
Skip to content