Projekty i granty

Projekty realizowane w Zespole Szkół

„Od kreatywności do innowacyjności – zawody przyszłości”

Projekt realizowany w partnerstwie z  Fabryką Maszyn Lubaczów sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 uczniów w zawodzie  technik mechanik – operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz  Szkoły Branżowej I Stopnia –  operator obrabiarek skrawających.

„Od kreatywności do innowacyjności-zawody przyszłości”– realizowany od 01.07.2019- 30.09.2022, którego głównym celem jest zwiększenie szans zatrudnienia dla  uczniów Zespołu Szkół w Lubaczowie w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów technikum mechanicznego oraz uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia-  operator obrabiarek skrawających CNC.

Realizacja projektu ma na celu wyposażenia uczniów w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych u pracodawcy Partnera projektu Fabryce Maszyn Lubaczów sp. z o.o., oraz udział  w kursach i szkoleniach m.in. takich jak: kurs spawacza 311, MAG135, TIG141,kurs operatora suwnicy, kurs na operatorów wózków widłowych, szkolenie z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej.

„Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości” w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników dla zapewnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych.

„Mobilni teraz-kreatywni w przyszłości”– projekt realizowany jest od 01.09.2019- 30.09.2022, a jego głównym zamierzeniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników dla zapewnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju osobistego uczestników w takich zawodach jak: technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa. Projekt zakład odbywanie przez uczniów 3 tygodniowych  praktyk/staży w nowoczesnych firmach stosujących technologie i rozwiązania w Walencji (Hiszpania).

Wyjazdy zagraniczne są  poprzedzone odpowiednim przygotowaniem językowym i kulturowym, pedagogicznym, oraz szkoleniem z autoprezentacji.

Przedsiębiorczy uczeń kluczem do sukcesu

 

Firma Uczniowska e-grosik powstała w ramach projektu „Przedsiębiorczy uczeń kluczem do sukcesu” w ramach programu BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY” dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK SA im. Stefa Bryły. Firma uczniowska e-grosik  prowadzona jest przez uczniów z technikum ekonomicznego, gdzie doskonalą swoje umiejętności biurowe, a wypracowany dochód przekazują na program stypendialny funkcjonujący w naszej szkole.

Wzrost Jakości Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Lubaczowskiego

„Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – projekt realizowany w okresie od 03.09.2019 do 30.06.2022 roku, którego głównym celem  jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Zespole Szkół.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w pasjonujących bezpłatnych  warsztatach z robotyki, dziennikarstwa radiowego, szkoleniu ANDROID – programowanie aplikacji na smartfonie, mogą  również kształtować kreatywność i logiczne myślenie poprzez naukę gry w szachy i warcaby. Dodatkowo dla uczniów w zależności od potrzeb przewidziano zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki czy zajęcia pozwalające wprowadzić w świat eksperymentu z fizyki, biologii, geografii i chemii.

W ramach projektu młodzież może brać udział także w wyjazdach dydaktycznych do laboratoriów na uczelniach wyższych – np. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, UMCS Lublin oraz w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Skip to content