PROGRAM STYPENDIALNY 2022 – Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

PROGRAM STYPENDIALNY 2022 – Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji Programu Stypendialnego organizowanego przez Fundację Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

W tym roku planowane jest przyznanie 5 stypendiów.

Stypendium dla jednego ucznia wynosi 2.000,00 złotych i jest wypłacane w dwóch ratach po 1000,00 złotych (w grudniu i w marcu).

Uczniowie ubiegający się o stypendium zobowiązani są do wypełnienia wniosku stypendialnego wraz z załącznikami oraz złożenia go (w opisanej teczce) do dnia 25.11.2022 r. do Wychowawcy klasy.

Wyniki Programu Stypendialnego zostaną ogłoszone do dnia 12 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie Fundacji https://fundacjabslubaczow.pl/program-stypendialny/ lub poniżej:

Pliki do pobrania

 
 
Comments are closed.
Skip to content