„Polska szkoła XXI wieku” – Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało konsultacje wojewódzkie dla młodzieży. Reprezentanci ponad 40 szkół z całego Podkarpacia mieli okazję porozmawiać o problemach młodych ludzi i wyzwaniach współczesnej edukacji. Spotkanie odbyło się 3 października 2022 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Sylwia Hajdera i Jarosław Ważny wraz z opiekunem, panią Dorotą Wałczyk.

W obecności Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart, Podkarpackiej Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch, zaproszonych gości i ekspertów, odbył się panel dyskusyjny pn. „Polska szkoła XXI wieku”. Przeprowadzona została także otwarta dyskusja na temat telefonów w szkołach, zdrowia psychicznego, hejtu oraz praw ucznia. Wnioski z tychże konsultacji zostaną przedstawione w MEiN.

Poniżej znaleźć można materiał na temat Konsultacji, przygotowany przez Telewizję Rzeszów:

Rzeszow.tvp.pl – konsultacje rady dzieci i młodzieży

Jarosław Ważny

Comments are closed.
Skip to content