Podziękowanie!

Wyrazy wdzięczności kierujemy do Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie za wsparcie finansowe w kwocie 8550 złotych.

Fundacja w całości pokryła koszty zakwaterowania i wyżywienia  młodzieży z Ukrainy za miesiąc kwiecień.

Pomocą objęci  zostali uczniowie  mieszkający w internacie szkolnym, uczący się w Zespole Szkół  im. gen. Józefa Kustronia oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Dziękujemy za okazaną Państwa bezinteresowną życzliwość, która jest dla nas ogromnym wsparciem.

Comments are closed.
Skip to content