Podziękowanie

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia składa serdeczne podziękowanie dla Fabryki Maszyn Lubaczów sp. z o.o. za ufundowanie drukarki 3D na wyposażenie warsztatów szkolnych. Druk 3D staje się ważną kwestią dla edukacji. Ta nowatorska technika pozwoli naszym uczniom rozwijać nowe talenty inżynierskie, jednocześnie wykorzystując ich ogólną wiedzę, kreatywność i zdolności projektowe. Szkoła powinna przystosowywać ucznia do późniejszego dorosłego życia. Patrząc na dynamiczny rozwój nowych technologii w tym druku 3D ufundowana drukarka to ogromne wsparcie dla naszej placówki.

Comments are closed.
Skip to content