Pamięć o generale Józefie Kustroniu ciągle żywa.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie zakończył realizację projektu:  pn. „Śladami bohatera września 1939 po ziemi lubaczowskiej – generał Józef Kustroń” w ramach działania  pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej.

To ważne przedsięwzięcie składało się z kilku tematycznych etapów. W wyniku zaplanowanych działań  młodzież samorządu uczniowskiego miała możliwość nabycia umiejętności organizacyjnych
i komunikacyjnych oraz pracy w grupie i współpracy z lokalną społecznością.

a) „Biegnij wytrwale jak Kustroń” – rywalizacja sportowa czyli bieg ku czci patrona szkoły.

b) „Gen. Józef Kustroń w wyobraźni dzieci i młodzieży” – konkurs plastyczny polegający na przedstawieniu sylwetki bohatera września.

c) „ Co wiemy o gen. Józefie Kustroniu?” – quiz wiedzy o bohaterze, a jego głównym zagadnieniem był czyn zbrojny 21. Dywizji Piechoty Górskiej dowodzonej przez generała Kustronia w okresie kampanii wrześniowej ze szczególnym uwzględnieniem walk toczonych na Ziemi Lubaczowskiej.

d) „Na szlaku gen. Józefa Kustronia” – spotkanie z Andrzejem Olejko, który w pouczającej prelekcji przedstawił uczniom interesujące wątki z życiorysu patrona szkoły generała Józefa Kustronia.

e) „Bohater września 1939 r.” – podsumowanie działań realizacji projektu.

Głównymi założeniami działań w projekcie było kształtowanie świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży, formowanie postaw patriotycznych, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych
i dobra wspólnego oraz  rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej. Założone cele zostały osiągnięte przez organizację tematycznych zadań, które dla młodych ludzi okazały się atrakcyjne ze względu na ich specyfikę i zaplanowany charakter. Otóż były to zawody sportowe, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy oraz spotkanie ze znanym historykiem. Wszystkie zaplanowane działania dotyczyły bohatera gen. Józefa Kustronia,  patrona Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia.

Żyjemy w czasach, w których dbałość o pamięć o bohaterach wydaje się szczególnym zadaniem. Patriotyzm to pojęcie, które uosabiał swoim życiem i służbą Ojczyźnie generał Józef Kustroń. Dlatego każde przedsięwzięcie dedykowane jego osobie i innym bohaterom września 1939 roku służy utrwaleniu ich w masowej pamięci kolejnych pokoleń Polaków. Refleksja nad przeszłością to nasz obowiązek wobec ich trudu i poświęcenia, tak jak kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. Dobrze jest dziś być patriotą, mając w pamięci bohaterstwo takich osób, jak generał Józef Kustroń. Wierzę, że nasze działania dziś i w przyszłością utrwalą się w pamięci naszych koleżanek i kolegów oraz pomogą im co zrozumieć sens patriotyzmu – podsumowuje Daria Sierżęga  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół.

Podsumowanie projektu - prezentacja

Comments are closed.
Skip to content