INFORMACJA!!!    W zakładce INFORMACJE -> ZESTAWY PODRĘCZNIÓW -> dodano listy podręczników dla klas I i pozostałych na rok szkolny 2024-2025

   Najnowsze newsy

⠀KATEGORIE NEWSÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LICZBACH

150
UCZNIÓW W SZKOLE
1: 1
STOSUNEK NAUCZYCIELI DO UCZNIÓW
100
KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
100
KLAS TECHNIKUM
100
KLAS BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
100
najnowocześniejszych sal lekcyjnych, laboratoriów
i pracowni komputerowych
szczęśliwy numerek
dzisiaj
100
I PULA
1
II PULA
szczęśliwy numerek
jutro
100
I PULA
1
II PULA

Zespół Szkół im. gen Józefa Kustronia w Lubaczowie to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

FILM PROMOCYJNY

Zapoznaj się z naszą szkołą i kierunkami kształcenia
jakie oferujemy

Naszą szkołę tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań,
w sposób samorządny i demokratyczny. Szkoła posiada uświadomioną i akceptowaną misję, którą w pełni realizuje.

Szkoła oferuje:

  • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi ucznia,
  • wysoki poziom nauczania i atrakcyjne formy nauki,
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • opiekę terapeuty pedagogicznego,
  • liczne imprezy, konkursy oraz programy edukacyjne.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Młodzież naszej szkoły kształci się na różnych kierunkach przygotowujących do pracy w określonych warunkach oraz do podjęcia dalszego kształcenia na poziomie średnim
i wyższym.

W liceum ogólnokształcącym  o profilu wojskowym program szkolenia realizowany jest w oddziale przygotowania wojskowego, klasie 1opw. Organizacja i formy zajęć realizowanych w ramach programu, mają na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów.

W technikum uczniowie realizują wybrane przedmioty
w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury oraz przedmioty zawodowe z danej specjalności w celu przygotowania do  egzaminów z poszczególnych kwalifikacji
w zawodzie.

Szkoła Branżowa I Stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież realizuje przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Lubaczowa
i powiatu lubaczowskiego. W klasie o profilu Operator obrabiarek skrawających uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych

Otwarcie hali sportowej

18 września 2003 r.

Wizyta R. Korzeniowskiego

Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego i wizyta Roberta Korzeniowskiego w ZS – 24 września 2003 r.

50. rocznica

50. rocznica nadania imienia Zespołowi Szkół – Święto Szkoły14 września 2018 r.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Realizowane projekty i granty, formy wsparcia, programy, wolontariat w Zespole Szkół​

REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ

SZKOLNE PROGRAMY STYPENDIALNE

OBJĘTA PATRONATEM WSIZ – 3TL

HISTORIA “MAŁEJ OJCZYZNY”

MŁODZI AMBASADORZY PE

WOLONTARIUSZE
Z PASJĄ

Masz pytanie?

Napisz do nas lub zadzwoń, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Czasami trudno jest nazwać problem, nie musisz tego robić
od razu. Jeśli masz jakieś przemyślenia związane z sytuacją, której doświadczasz w szkole lub poza nią, podziel się nimi.

Skip to content