Odbiór świadectw, aneksów i zaświadczeń z egzaminu maturalnego

W dniu 9 lipca 2024 r. (wtorek) od godziny 9.00 w sekretariacie uczniowskim będą wydawane świadectwa, aneksy i zaświadczenia z egzaminu maturalnego według następującego harmonogramu:

5 tep – godz. 9.00-10.00

5 tip – godz. 10.00-11.00

5 bgp –godz.11.00-12.00

5 tlp – godz.12.00-13.00

Uczniowie, którzy nie będą mogli przyjść osobiście, mogą pisemnie upoważnić do odbioru wyników inną osobę. Upoważniona osoba podpisuje się swoim nazwiskiem i zostawia upoważnienie w sekretariacie uczniowskim

Comments are closed.
Skip to content