18 lis 2017

KSIĄŻKA NA DOBRĄ WRÓŻBĘ…

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt.

My w ramach promocji czytelnictwa postanowiliśmy wypożyczać książki – na dobrą wróżbę!

Tego dnia do naszych czytelników oprócz książek „przemawiały kwiaty” oraz kolory!