News ver2

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne w internacie

Wieloletnią tradycją naszego internatu jest dzielenie się jajkiem przy wielkanocnym stole. Nasi wychowankowie przygotowali krótką część artystyczną na temat genezy świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  Nie zabrało

Read More »
Skip to content